ตำแหน่งงาน :Lead QA/Tester
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• Tests the most complex features of new software releases creating associated test cases and plans
• Capable of creating and executing test cases, test runs, test plans and leading a team to completion
• Documents test results, analyze those results and evolves test procedures to be more efficient
• Working with developers and product managers to resolve and debug issues, and prioritize issues for release
• Responsible for training, motivates, coaches team member and new hire
• Coordinates resources needed for the team to succeed
• Defines necessary regression, black box, smoke, and interface testing for current projects
• Identify, isolate, and communicate bugs effectively and efficiently
• Writes bugs/defects in a manner that results in resolution
• Understands software testing and leads team to complete job requirements with little supervision
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: • Thai Nationality Only
• Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or related field
• At least 5 years of Software testing / QA experience.
• Proficient with all competencies required as a software tester
• Experience with test case and bug tracking systems
• Experience creating and executing test cases, and logging bugs into tracking systems
• Troubleshoot problems through to resolution, escalating as necessary
• Discovers ways to script and automate aspects of manual testing making daily job more efficient and accurate
• Able to work well independently and in teams
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or related field เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 30 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025(3064,3062)