ตำแหน่งงาน : Data Engineer
จำนวน : 2 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• Conduct meeting with users to understand the data requirements and perform database design based on data
understanding and requirements with consideration for performance • Maintain data dictionary, relationship and its interpretation
• Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changes
• Work with business domain experts, data scientists and application developers to identify data that is relevant for analysis
• Develop big data solutions for batch processing and near real-time streaming
• Own end-to-end data ETL/ELT process framework from Data Source to Data warehouse
• Select and integrate appropriate tools and frameworks required to provide requested capabilities
• Design and develop BI solutions
• Hands-on development mentality, with a willingness to troubleshoot and solve complex problems
• Keep abreast of new developments in the big data ecosystem and learn new technologies
• Ability to effectively work independently and handle multiple priorities
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: • Bachelor degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Management Information System or an IT related field.
• Experience in query language (SQL) for database SQL Server, MySQL, Oracle
• Knowledge in BigData Technologies like Hadoop, Apache Spark
• Experience in Python
• Knowledge in machine/statistical learning, data mining is a plus
• Knowledge in Data Visualisation (Tableau) is a plus
• Strong analytical, problem solving, communication and nterpersonal skills.
• Eager to learn new technologies
• New grad is welcome
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาตรี สาขาวิชา:Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer, IT, Statistics, Mathematics or related field เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้