ตำแหน่งงาน : Network Engineer (Implementation)
จำนวน : 1 อัตรา
JasTel Network Co.Ltd.
JasTel Network Co.,Ltd. that provides International Private Leased-Circuit (IPLC), a circuit of high stability with many routes linking to overseas lands such as the southern route to Malaysia and Singapore and the northeastern route to Laos, Vietnam and China. The leased circuit service continues without disruption despite the cable problem as the company has prepared alternative routes for back-up. Advantages of this service also include the high-capacity bandwidth that facilitates huge volumes of data delivery; automatic control system that is 24 hour monitored. In addition, JasTel offers IP-VPN service; Managed Network service locally and internationally via networks of optic fiber and copper cable; space rental service for an installation of Internet server and router (Internet Data Center) to customers who are operators /service providers of telecommunication ne...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :

ลักษณะงาน :
- ติดตั้งวงจรเช่า (Leased Line, MPLS) ให้กลับกลุ่มลูกค้าองค์กร
- On-site ควบคุมช่างเทคนิคในการติดตั้ง
- ทดสอบระบบ ทดสอบสัญญาณก่อนส่งมอบ
- ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง แต่ยกเลิก
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:

คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- ป.ตรี สาขาโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
- มีความมีประสบการณ์ 0- 5 ด้านงานติดตั้ง Network , ISP, MPLS, Leased Line
- มีความรู้ด้าน TCP/IP, Config Router/Switch, CCNA
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และล่วงเวลาได้
- มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีม
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน Website นี้หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้