ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
จำนวน : 1 อัตรา
JasTel Network Co.Ltd.
JasTel Network Co.,Ltd. that provides International Private Leased-Circuit (IPLC), a circuit of high stability with many routes linking to overseas lands such as the southern route to Malaysia and Singapore and the northeastern route to Laos, Vietnam and China. The leased circuit service continues without disruption despite the cable problem as the company has prepared alternative routes for back-up. Advantages of this service also include the high-capacity bandwidth that facilitates huge volumes of data delivery; automatic control system that is 24 hour monitored. In addition, JasTel offers IP-VPN service; Managed Network service locally and internationally via networks of optic fiber and copper cable; space rental service for an installation of Internet server and router (Internet Data Center) to customers who are operators /service providers of telecommunication ne...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
1.สร้าง Brand Awareness รับผิดชอบด้านการสื่อสารการโฆษณา
2. .ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีม
3.วางแผนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ,Instagram ,Twitter ,Youtube
4.วิเคราะห์และประเมินผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย/กำไร/คู่แข่ง ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ Social Media เช่น Facebook , Instagram, Youtube
4.ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
5.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:การตลาด เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้