ตำแหน่งงาน : Internal Auditor
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
1.วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
2.มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานที่จัดทำไว้
3.จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในบริษัท
4.ประสานงานกับส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word , MS-Excel ได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ทำงานเป็นทีม
สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:บัญชี เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
1.www.jasmine.com /apply
2.สมัครผ่าน E-Mail : recruit@jasmine.com
3.โทร 02-1003039
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้