ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานด้านทรัพยากรบุคคล (เพศหญิง)
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine International Public Co., Ltd.
Presently, Jasmine International PCL. has adjusted its role to be an investment or holding company, with an objective to invest in communications and information technology businesses. To this regard, the Company chooses to invest in businesses whose products and services support and compliment one another. To achieve such goal, the Company fully utilizes potentiality in its well synergized human capital, telecom networks and other core assets. Nowadays, the Company’s businesses are grouped into 4 categories, namely: 1. Broadband Business that provides high-speed linkage, digital data network, Internet services and applications, as well as nationwide WiFi service. 2. Telecom Network & Service Provider Business that provides services on optical fiber networks on both eastern and western coast-lines, leased-circuits for domestic and international data communicatio...
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- สนับสนุนผู้ที่มาติดต่อสมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- จัดทำเอกสารผู้สมัครงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 22
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน 100 บาท/วัน
ติดต่อสมัครงาน :
หากสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) และ ผลการเรียน (transcript) มาที่ mail: recruit@jasmine.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณปัทมรัตน์ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้