ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค (ดิดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำจ.พิษณุโลก)
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
- ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า
- เดินสายโทรศัพท์ , สาย Lan และติดตั้ง Router
- ซ่อมบำรุงโครงข่าย แก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: พิษณุโลก
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวช. ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
- มีภูมิลำเนาอยู่ที่พิษณุโลหรือใกล้เคียงก
***สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5500-0055 ต่อ 2131 คุณพิมพ์สิริ***
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวช - ปวส สาขาวิชา:ฟฟ้ากำลัง เล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 18 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
***สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5500-0055 ต่อ 2131 คุณพิมพ์สิริ***
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้