ตำแหน่งงาน : Training Officer
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine International Public Co., Ltd.
Presently, Jasmine International PCL. has adjusted its role to be an investment or holding company, with an objective to invest in communications and information technology businesses. To this regard, the Company chooses to invest in businesses whose products and services support and compliment one another. To achieve such goal, the Company fully utilizes potentiality in its well synergized human capital, telecom networks and other core assets. Nowadays, the Company’s businesses are grouped into 4 categories, namely: 1. Broadband Business that provides high-speed linkage, digital data network, Internet services and applications, as well as nationwide WiFi service. 2. Telecom Network & Service Provider Business that provides services on optical fiber networks on both eastern and western coast-lines, leased-circuits for domestic and international data communicatio...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ประสานงานการจัดอบรมกับผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เข้าร่วมอบรม, วิทยากร, ฯลฯ) ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
- ดูแลความเรียบร้อยในวันฝึกอบรม ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- เป็นพิธีกร หรือวิทยากร ในการจัดอบรมหรือสัมมนา
- บันทึกภาพและวิดีโอ อัดเดทข้อมูลต่าง ๆ ลงเว็บไซต์ของฝ่าย
- บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
- จัดทำรายงานการอบรม และส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน:
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, จิตวิทยา หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม 1 - 2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS-Officer, Excel, Word
- ใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ และบันทึกวีดีโอได้
- มนุษยสัมพันธ์ดี, กล้าแสดงออก, ทำงานเป็นทีม
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ไปจัดอบรม)
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วุฒิป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, จิตวิทยา หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 23 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สนใจสมัครผ่าน
1. กรอกผ่าน Website www.jasmine.com/apply
2. ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ : recruit@jasmine.com
3. กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น M อาคารจัสมินฯ
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้