ตำแหน่งงาน : Senior HR Officer (ด้านแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงงาน)
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine International Public Co., Ltd.
Presently, Jasmine International PCL. has adjusted its role to be an investment or holding company, with an objective to invest in communications and information technology businesses. To this regard, the Company chooses to invest in businesses whose products and services support and compliment one another. To achieve such goal, the Company fully utilizes potentiality in its well synergized human capital, telecom networks and other core assets. Nowadays, the Company’s businesses are grouped into 4 categories, namely: 1. Broadband Business that provides high-speed linkage, digital data network, Internet services and applications, as well as nationwide WiFi service. 2. Telecom Network & Service Provider Business that provides services on optical fiber networks on both eastern and western coast-lines, leased-circuits for domestic and international data communicatio...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ดูแลเรื่องร้องเรียน และเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับพนักงาน ในเรื่องปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
- ดูแลแนะนำหน่วยงานในเรื่องกฏระเบียบและข้อกฎหมายแรงงาน หรือ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- สัมภาษณ์พนักงานลาออก เก็บรวบรวมข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปาเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน:
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน
- มีทักษะในการเจรจา และการประสานงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 33
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านหน้า Website หรือส่งใบสมัครมาได้ recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้