ตำแหน่งงาน : IT Support Officer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- สามารถดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ดี ทั้ง hardware/software ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การติดตั้งโปรแกรม
- สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในองค์กร
- ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานด้าน IT
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - เพศชาย
- วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ รับผิดชอบ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน และสนใจหาความรู้ใหม่ๆ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชา:เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปัทมรัตน์ 02-100-3138 หรือ ส่ง resume มาที่ recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้