ตำแหน่งงาน : Network Engineer (VoIP)
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขระบบ NGN/Call Center/SIP Server(Asterisk)
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ NGN/Call Center and SIP Server
• ร่วมกับทีมในการดูแลระบบ Call Center 3BB
• ร่วมกับทีมในการออกแบบติดตั้งโครงการ VoIP ใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนงาน
• ทดสอบอุปกรณ์ และระบบในงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
• เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 25 ปี
• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-2 ปีในด้าน IP Network, VoIP หรือเกี่ยวข้อง
• มีความรู้ในด้าน TCP/IP, SIP server(Asterisk or Elastix), NGN(Next Generation Network) and VoIP(Voice over Internet Protocol)
• มีทักษะในการแก้ปัญญา, มีความพยายามและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 25
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่าน website www.jasmine.com/apply หรือ recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้