ตำแหน่งงาน : Engineer (ประจำจ.สุรินทร์)
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ออกแบบ/ติดตั้ง/แก้ไขเหตุเสีย/บำรุงรักษาระบบโครงข่าย
- ดูแลโครงข่าย Optical Fiber Cable, IP-Core, DSL, FTTx, WiFi
- สนับสนุนทางเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการสุรินทร์
ที่อยู่ : 569/7 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (ปะปาจังหวัด)
สอบถามโทร 044-000033 ต่อ 0, 114 คุณวัชราภรณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: สุรินทร์
เขต/โซน: RO2
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
- วุฒิ วศ.บ. สาขาโทรคมนาคม ,ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์
- หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 27
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สอบถามโทร 044-000033 ต่อ 0, 114 คุณวัชราภรณ์
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้