ตำแหน่งงาน : Administration
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
1.จัดทำรายงานยอดขายประจำวันของ,จำนวนการติดตั้ง,การออกปฎิบัติงานขาย(ตั้งบูธ)
,ยอดการรับชำระค่าบริการ,การยกเลิกบริการต่างๆ
2.จัดทำและเก็บฐานข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับการจัดทำรายงาน ในมุมมองอื่นๆ
3.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของ(ยอดขายสุทธิ-ยอดยกเลิก)
4.งานขาย ที่รับเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
5.งานอื่นๆ ที่มอบหมายเพิ่มเติม ตามสถานการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: 1.สามารถใช้Microsoft Excel ได้ในระดับดี รวมถึงการใช้ Menu Pivot Table
2..สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
3..วิเคราะห์ข้อมูลและชี้แจงที่มาของข้อมูลได้
4.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ประสานงานมาก่่อน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 24 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025(3064,3062)
- GPS: [ละติจูด N 13.905575] , [ลองจิจูด E 100.521126]
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้