ตำแหน่งงาน : Programmer (ประจำจ.อยุธยา)
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- พัฒนา แก้ไข และปรับปรุง Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน
- ช่วย Support ระบบของหน่วยงานต่าง ๆ

**วันเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ / 08.00 - 17.00
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรู้ด้านฐานข้อมูล Mysql, Mssql
- มีความรู้ระบบ Linux server, Window Server
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

**สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139/9-12 ม.3 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามแขวงการทาง ใกล้เจดีย์วัดสามปลื้ม)

ติดต่อคุณประภาพร เบอร์ 035-950-084
E-Mail : prapaporn.p@jasmine.com
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
**สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139/9-12 ม.3 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามแขวงการทาง ใกล้เจดีย์วัดสามปลื้ม) ติดต่อคุณประภาพร เบอร์ 035-950-084 , E-Mail : prapaporn.p@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้