ตำแหน่งงาน : Application Support Officer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
- จัดทำ Content เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลองค์กร
- ค้นหา และจัดการหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย, ปรับปรุง Content ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
- ถ่ายทอดข้อมูลใหม่ ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กำหนด
- รายงานผล ดูแล และติดตามประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: - Web Content
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้เรื่อง Internet, Computer, Joomla, PHP, HTML
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ส่งประวัติได้ที่ recruit@jasmine.com หรือ ติดต่อปัทมรัตน์ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้