ตำแหน่งงาน : TV Program Production (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
จำนวน : 1 อัตรา
In Cloud Co., Ltd.
In Cloud Co., Ltd. that provides software development, distribution, and service provision of general software, including software system that supports value added services for Broadband Business...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ถ่ายทำวีดีโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดต่อวีดีโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนงานด้าน Production
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: สามารถถ่ายทำ - ตัดต่อวีดีโอได้, ใช้งานกล้องวีดีโอได้, มีความสามารถด้านกราฟฟิตเบื้องต้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ส่งประวัติได้ที่ recruit@jasmine.com หรือ ติดต่อปัทมรัตน์ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้