ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ประจำ จ.สมุทรปราการ ,พัทยา,ระยอง
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่าง ปลอดภัย
แนะนำฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฎิบัติงานให้ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
เขต/โซน: ทุกเขต
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: -จบปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขฯ ,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้
-สามารถทำงานในพื้นที่ (จังหวัดที่ระบุได้) ทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ สามารถปฎิบัติงาน
ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-ได้รับใบรับรอง จป.วิชาชีพ
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.)แล้ว
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
วิธีการรับสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) ก่อนถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทราประมาณ 300 เมตร
2.ส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ Sureewan.s@jasmine.com หรือ Kornika.d@jasmine.com
3.ติดต่อ คุณสุรีย์วรรณ , คุณกรณิการ์ (จ-ศ 8.30-16.30 น.) โทร 033-590-008-9)
เอกสารสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ / สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ / รูปถ่าย 1 ใบ
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้