ตำแหน่งงาน : Graphic Design
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- ออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุน Online Marketing
- จัดทำสื่อทั้งสื่อภาพ และภาพเคลื่อนไหว
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน:
- เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
-วุฒิป.ตรี สาขาการออกแบบ, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop ได้
-สามารถตัดต่อ VDO ด้วย Adobe Premier หรือ Final Cut ได้
-สามารถถ่ายภาพและถ่าย VDO ได้
-มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทั้ง Mac และ PC

หมายเหตุ: ผู้สนใจสมัครต้องนำเสนอ Portfolio ประกอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ออกแบบ, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 23 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสามารถส่ง Resume (ระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวัง) + พร้อม Portfolio มาได้ทาง e-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้