ตำแหน่งงาน : Digital Marketing Officer
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- วางแผนและบริหารจัดการการใช้ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media, Blog เป็นต้น
- ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง Brand Awareness และสงเสริมการขาย
- วิเคราะห์ Web Traffic, SEO/SEM, Sales Performance
- จัดทำ Content และอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น บทความ และกิจกรรม บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงด้าน Online Marketing 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ Online Marketing ต่าง ๆ เช่น Online Ads, Social Media, SEO/SEM
- มีทักษะในการสื่อสาร และการสร้างบทความ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator ได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สามารถกรอกข้อมูลของท่านผ่าน Website หรือส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายและเงินเดือนที่คาดหวังมาได้ที่ E-mail : recruit@gmail.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้