ตำแหน่งงาน : Officer ด้านธุรการ IT
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเชิงสถิติ เป็นรายสัปดาห์, เดือน, ปี
- Export ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ด้วย Database Query ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อจัดทำรายงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้บริหาร
- ดูแล website ของหน่วยงาน และ Update ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
- ทำงานด้านเอกสารทั่วไป ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
- สร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ จาก Excel ได้
- มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย PHP, HTML, JQuery, CSS, Bootstrap
- มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอ และ การสื่อสารประสานงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - สาขาวิชา:เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สมัครผ่านเว็บไซต์ Jasmine สมัครผ่าน E-mail : Recruit@jasmine.com สมัครด้วยตนเองที่ตึก Jasmine Tower ชั้น M ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้