ตำแหน่งงาน : UI Designer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- Design graphic user interface elements, like menus, tabs and widgets for Mobile Application, Website and Digital Platform.
- Create UI mockups and prototypes that clearly illustrate how sites function and look like.
- Implement and test the design including functionality, usability, stability and scalability.
- Conduct interface adjustment base on customer responses and feedback.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
- Thai nationality, age not over 35 years old.
- Bachelor degree in Computer Science, Graphic design, IT or related field.
- Proven work experience as an UI or UX Designer or similar role.
- Professional portfolio of design project especially in Web and Mobile applications.
- Continued education and research into UI UX trends and current design strategy and technologies
- Experience in using design software like Illustrator, Photoshop, Sketch, Wireframe or equivalents.
- Knowledge of HTML, CCS, JavaScript, Application development is plus.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:Bachelor degree in Computer Science, Graphic design, IT or related field. เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
* Please submit your CV+Portfolio to e-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้