ตำแหน่งงาน : Marketing Research
จำนวน : 2 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
สังกัดทีม Marketing 3BB ในกลุ่ม JAS Group รับผิดชอบด้านการสำรวจและวิจัยการตลาด
เปิดรับ Manager 1 ตำแหน่ง / Senior Officer 1 ตำแหน่ง

• วางแผนและดำเนินงานการสำรวจและวิจัยทางการตลาดในด้านต่างๆ อาทิเช่น Branding, Product & Service , Customer Research
• ออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของโครงการ
• ควบคุมการทำรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและดำเนินการตีความเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
• รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อหาข้อได้เปรียบในการออกแบบ Product & Service หรือ Marketing Project ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นประโยชน์และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ
• สื่อสารระหว่างทีมในการพัฒนาโครงการการตลาดและทีมขายเพื่อทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
• จัดทำฐานข้อมูลทางด้านตลาดโทรคมนาคมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 5
ทางด้าน: • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
• ปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยมากกว่า 5 ปีและประสบการณ์ในงานด้านวิจัยการตลาดโดยเฉพาะตลาดโทรคมนาคมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ Application ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ เช่น SPSS, Survey Software
• ยินดีพิจารณาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Database, Data Mining และ Big Data เป็นพิเศษ
• มีทักษะการติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบและปฎิภาณในการอธิบายและให้ข้อมูลได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำรายงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:เศรษฐศาสตร์,สถิติ การตลาด เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 30 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สามารถสมัครผ่าน WebSite นี้ หรือ E-Mail ; Recruit@jasmine.com
หรือโทร 02-100-3025
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้