ตำแหน่งงาน :Internal Audit Manager
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- Planning and conducting the internal audit upon the annual plan and goal.
- Oversee risk-based audits covering operational and financial processes.
- Provide recommendations for the improvement of the effectiveness of existing procedures.
- Follow-up and tracking the status of corrective action plan.
- Prepare audit report and communicate audit result business units and management team.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): มากกว่า5
ทางด้าน: - Thai National, age not over 35 years old
- Bachelor degree or master degree in account, finance or related field
- At least 8 years experience in internal audit field.
- Experience in Telecom or IT business would be preferred.
- Systematic thinking, analytic person, good project management skills
- Able to travel up-country sometimes
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 30 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com