ตำแหน่งงาน :Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน : ไม่จำกัด อัตรา
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - กำลังศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ / กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop
- สามารถคิดไอเดียที่สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ / กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 22
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน
- ปริญญาตรี 100 บาทต่อวัน
ติดต่อสมัครงาน :
Jasmine International Public Company Limited
200 ม.4 อาคารจัสมินทาวเวอร์ ชั้น M ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทร. 02-100-3039
อีเมล recruit@jasmine.com