ตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา (Contract Management Officer)
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ กับลูกค้า
- ประสานงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ กับภาครัฐเอกชน
- ดูแลและจัดเตรียมร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น หนังสือมอบอำนาจต่างๆ, ร่างสัญญาทั่วไป และอื่นๆ
- สนับสนุนงานดูแล รวบรวม จัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่นๆ เช่น รายละเอียดในการติดต่อประสานงานการทำสัญญา, ข้อมูลการทำสัญญาของลูกค้า,ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การต่ออายุ, การยกเลิกสัญญา
- พัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ 2-5 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการบริหารจัดการ จัดเก็บเอกสารและการประสานงาน
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี MS-Word, MS-Excel
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ด้านเอกสาร)ทั้งการอ่านและแปล
ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025(3064,3062)