บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Direct Sales พนักงานขายออกบูธ (โซนกรุงเทพฯ และนนท (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯและนนทบุรี
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
- ออกหาลูกค้าใหม่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB เช่น ตั้งบูธ, แจกใบปลิว, พบลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการ 3BB ให้กับผู้สนใจ
- ปิดการขาย และประสานงานเอกสารการสมัครและการติดตั้งให้กับลูกค้า

โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ)
โซนบางเขน (หลัง ส.บางเขน)
โซนเขมา (ตรงข้ามวัดเขมา แถว ร.ร.สตรีนนท์)
โซนมีนบุรี (ซ.นิมิตรใหม่ 13 หน้าหมู่บ้านรุ่งกิจ)
โซนวัชรพล (รามอินทรา กม.5 วัชรพล)
โซนลาดพร้าว (รามคำแหง 113 แยกบ้านม้า)
โซนจตุจักร (ซ.ประชาชื่น 39)
โซนบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้ ซ.8)
โซนสายไหม (ซ.สายไหม 33)
โซนศรีวรา (รามคำแหง 39 ซ.วัดเทพลีลา)
โซนลาดกระบัง (ฉลองกรุง ซ.19)
โซนพญาไท (ซ.พญานาค ข้าง ร.ร.เอเชีย สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี เข้า ซ.100 ม.)
โซนอ่อนนุช (ระหว่าง ซ.อ่อนนุช 44 กับ ซ.อ่อนนุช 46)
โซนบางนา (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 วัดตะกลำ)
โซนพระราม 3 (ตรงข้ามโลตัสพระราม 3)
2.Network Engineer (ISP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Role Summary : Be a part of 3BB Network Planning team to manage ISP Network Infrastructure.

Responsibility :
- ISP Network Capacity management to serve overall mass (3BB Customer) and enterprise service.
- Manage and coordinate with supplier to deliver the design Network Solution or Services.
- Network infrastructure Design and Implement for Core Network and ISP network infrastructure.
- Analysis trend, monitoring a big data for identify the problem, problem solving and preventive maintenance.
- Discover a new technology to build, maintain network/system infrastructure
IT Support Officer (พญาไท) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
- ดูแลอุปกรณ์ IT
- บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT
- แก้ไขปัญหาด้าน IT
- สนับสนุนงานด้าน IT นอกสถานที่
Software Project Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Oversee end-to-end project management of company Application / Software product
• Manage project scope of work, project roadmap, project schedule, and project budget.
• Manage all required resources for the project both in-house and subcontractors
• Identify most suitable technology and tools for your development team
• Track and analyze project performance to follow up the progress and solve problems
• Present regular project status upgrades to executive management.
• Attend conferences and training as required to maintain proficiency
System Analyst (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ชาย
• รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานหรือลูกค้า
• แปลความต้องการของผู้ใช้ ลูกค้า และธุรกิจ ให้เป็น Technical Solution
• ออกแบบและพัฒนา Software Requirement Specification
• จัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น Database Diagram, User manual เป็นต้น
• ร่วมกับทีมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนา
• ร่วมกับทีม ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา และร่วมกันหาข้อแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้โครงการลุล่วงตามกำหนด
Senior ISO Officer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 5
ไม่ระบุ
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000, ISO27001
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000, ISO27001
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ ให้ผ่านการรับรอง
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
IT Support/ IT Store (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
1
ชาย
IT Support
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์, กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์, สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
- อัธยาศัยดี มีใจรักในการบริการ
IT Store
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ IT ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลเบิกจ่าย ควบคุมทรัพย์สินในแผนก IT Store
- จัดทำรายงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Videographer / ช่างภาพวีดีโอ (ถ่าย VDO,ตัดต่อ,moti (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
• ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product เป็นต้น
• คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวีโอ ตัดต่อวิดีโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
• สร้างสื่อสำหรับงานฝึกอบรมเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ของบริษัท
Accounting Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 4
ไม่ระบุ
• จัดทำเช็คและจ่ายเช็คให้กับ Supplier
• กระทบยอดบัญชี ตามรอบที่กำหนด
• ติดตามและนำส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีพร้อมทำรายงานภาษีซื้อ
• จัดทำเอกสารยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Customer Relationship Management (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรม, ความสนใจ, เพื่อวางแผนการทำ CRM กับลูกค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า , Customer Journey รวมถึง Customer Experience ได้ดี
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล Feedback ต่างๆ และนำมาพัฒนา CRM Project
• ประสานงาน Partner เพื่อจัดหา Privilege ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ใน CRM Program ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
• Monitor CRM Campaign ของคู่แข่ง หรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการทำ CRM ของบริษัท
• Monitor และ วิเคราะห์ผลของการทำ CRM Campaign รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ
• ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธืเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้าให้ดีขึ้น
Administrative Officer (ธุรการ) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
-ดูแลงานธุรการ งานประสานงานของหน่วยงาน Customer Service
-จัดทำรายงานของแผนก จัดทำรายงานของลูกค้า เช่น สรุปรายงานข้อมูลประจำเดือนของแผนก สรุปรายงานข้อมูลของลูกค้า รายงานการตลาด เช่น จดหมายเวียน เป็นต้น
-ดูแลควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของแผนก เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ของชำรวย และของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบและดูแล การจัดส่งของพรีเมียมต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
JAVA Developer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA
- พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม
- วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง
- ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
Marketing Research (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ไม่ระบุ
สังกัดทีม Marketing 3BB ในกลุ่ม JAS Group รับผิดชอบด้านการสำรวจและวิจัยการตลาด
เปิดรับ Manager 1 ตำแหน่ง / Senior Officer 1 ตำแหน่ง

• วางแผนและดำเนินงานการสำรวจและวิจัยทางการตลาดในด้านต่างๆ อาทิเช่น Branding, Product & Service , Customer Research
• ออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของโครงการ
• ควบคุมการทำรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและดำเนินการตีความเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
• รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อหาข้อได้เปรียบในการออกแบบ Product & Service หรือ Marketing Project ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นประโยชน์และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ
• สื่อสารระหว่างทีมในการพัฒนาโครงการการตลาดและทีมขายเพื่อทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
• จัดทำฐานข้อมูลทางด้านตลาดโทรคมนาคมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน
Branding Management (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ไม่ระบุ
• บริหารจัดการวางแผนกลยุทธด้าน Branding เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 3BB ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
• วางแผนกำหนดกลยุทธและบริการด้านสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนทีมขายของผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต 3BB ทั่วประเทศ
• พัฒนากลยุทธและจัดการแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และบริหารจัดการดูแล Branding Position
• บริหารงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ของ 3BB
ด้านธุรการ หรือ แผนกบุคคล (นักศึกษาฝึกงาน) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
หญิง
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
เจ้าหน้าที่ IT (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ภาษ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB เบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
• ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
Video Production (นักศึกษาฝึกงาน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับผิดชอบโปรเจคและเรียนรู้การผลิตวีดีโอคอนเทนต์
- ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่รับผิดชอบ
- ช่วยเขียนสคริปต์
- ถ่ายทำวีดีโอคอนเทนต์และตัดต่อ
- เรียบเรียง Footage, Timeline
- ตัดต่อ VDO, เสียง และกราฟฟิก
- ช่วยจัดการไฟล์งานที่ได้จากการถ่ายทำ (Footage, Timeline)
Data Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Conduct meeting with users to understand the data requirements and perform database design based on data
understanding and requirements with consideration for performance • Maintain data dictionary, relationship and its interpretation
• Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changes
• Work with business domain experts, data scientists and application developers to identify data that is relevant for analysis
• Develop big data solutions for batch processing and near real-time streaming
• Own end-to-end data ETL/ELT process framework from Data Source to Data warehouse
• Select and integrate appropriate tools and frameworks required to provide requested capabilities
• Design and develop BI solutions
• Hands-on development mentality, with a willingness to troubleshoot and solve complex problems
• Keep abreast of new developments in the big data ecosystem and learn new technologies
• Ability to effectively work independently and handle multiple priorities
ธุรการประสานงาน(ประจำศูนย์ 3BB สาขาพระราม3) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พระราม3
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้กับช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ปิดงาน ทำรายงาน
Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased LineNetwork Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
• ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
• ออกหาลูกค้า, ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Call Center 3BB (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ Internet 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• รับเรื่องและประสานงานส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
• รับเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ใช่ Outsource)
****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงาน****
****ปฏิบัติงานที่ ตึกจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ****
พบทั้งหมด "32" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (.1094 วินาที )