บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายออกบูธ 3BB (โซนแจ้งวัฒนะ, โซนศรีวรา, โซ (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB

***ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รายได้รวม 12,000+***
2.ช่างเทคนิค (อินเทอร์เน็ต 3BB) ทั่วเขตกรุงเทพฯ (ราย (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช / พระราม3 / พญาไท / วัชรพล / มีนบุรี / ศรีวรา(รามคำแหง)
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า
- เดินสายโทรศัพท์ , สาย Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router
- ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย
***สามารถเลือกประจำศูนย์ใดศูนย์หนึ่งดังนี้***
1. ศูนย์ศรีวรา (รามคำแหง 39 ซอยวัดเทพลีลา)
2. ศูนย์อ่อนนุช (ซอยอ่อนนุช 38 ตรงข้ามวัดปากบ่อ)
3. ศูนย์พระราม 3 (ตรงข้าม Lotus พระราม 3)
4. ศูนย์วัชรพล (ตลาดถนอมมิตร)
5. ศูนย์มีนบุรี (นิมิตใหม่ 13)
6. ศูนย์พญาไท (ซอยข้างโรงแรมเอเซีย รถไฟฟ้าราชเทวี)
7.ศูนย์บางนา (ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22(วัดตะกล่ำ)
8.ศูนย์จตุจักร (ซอยประชาชื่น39)
9.ศูนย์สายไหม (ซอยสายไหม 33)
10.ศูนย์ลาดกระบัง (ลาดกระบัง ซ.19)
11.ศูนย์บางเขน (หลัง สน.บางเขน)
12.สำนักงานใหญ่ อาคารจัสมินทาวเวอร์
-------------------------------------- **ฐานเงินเดือนที่ 13,000 บาท ขึ้นไป!
เงินเดือน 13,000 + ค่าประสบการณ์+ OT + รายได้อื่นๆ
3.Call Center 3BB (รายได้รวม 15000 บาทขึ้นไป) สัมภาษ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
นักศึกษาฝึกงานการตลาด ด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานการตลาด 3BB Internet
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Network Staff (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
0
ชาย
1.Monitor ระบบ / แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น / PM ระบบตามรอบที่กำหนด
2.ประสานงานกับ Service Provider ในการแก้ปัญหา
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
Network Engineer (สัญญาจ้าง) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ชาย
- ดูแล ออกแบบ และบริหารจัดการ Network LAN /Wan, Wireless, Internet
- Internet ที่ให้บริการต่างๆ ภายในบริษัทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- Config. Switch Wireless Server ให้สามารถใช้งานตามชั้นต่างๆ ได้
- ดูแลแก้ไขรับผิดชอบรับข้อร้องขอจาก User , เดินสาย LAN ตามจุด
เจ้าหน้าที่/วิศวกร บำรุงรักษาอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
มากกว่า5 - มากกว่า5
ชาย
- ดูแล วางแผน ประสานงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน, ลานจอด และศูนย์อาหาร
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน, ลานจอด, ศูนย์อาหาร ให้พร้อมใช้งาน
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของอาคาร
- แก่ไข ปรับปรุง Building Floor Plan
- ดูแลงานซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัท
Network Engineer (สัญญาจ้าง) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ชาย
• Monitor อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำ Fault Report เพื่อส่งให้ลูกค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
• สนับสนุนงานติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียของลูกค้า
• Configuration Router/Switch และอุปกรณ์ Network เป็นต้น
นักศึกษาฝึกงานคอมพิวเตอร์ (Update Content) พ.ย. 61 (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำภาคตะวัน (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี    เขต : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
-ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับประจำจังหวัดละ 1 ตำแหน่ง ดังนี้ :-
1.เลย,
2.กาฬสินธุ์
3.ร้อยเอ็ด
4.มหาสารคาม
5.สกลนคร
*ส่งใบสมัครมาได้ที่ Sasi.s@jasmine.com หรือโทร 043-000-470*
Telecom Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ นนทบุรี) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-ควบคุมดูแลแผนงานติดตั้งและขยายโครงข่าย 3BB (Fiber Optic, Switch, DSLAM, OLT, DWDM, Transport System)
-ออกแบบและวางแผนการขยาโครงข่ายในส่วนที่รับผิดชอบ
-ประจำอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว
ช่างเทคนิค(ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือวัด) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0 - 2
ชาย
-ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด และเครื่องมือช่างที่เกี่ยวกับสายทองแดงและ
Fiber Optic
-ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่าง
Legal Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
- ร่างสัญญา หรือเอกสารด้านกฎหมาย
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับฝ่ายงานต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสาร และจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
System & Database Aministration (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0 - 3
ไม่ระบุ
- ดูแลมอนิเตอร์ระบบ System, Server, Database, VPN ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- วิเคราะห์ สรุป หาแนวทางแก้ไขปัญหา ของระบบ
- เก็บสิถิติ Resource ต่าง ๆ เช่น Usage, RAM, DISK, CPU ของระบบ
Web Content (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- เขียนข้อความ หรือ contentต่างๆ ที่เป็นข้อมูลองค์กร หรือ สาระน่ารู้ ลงบน website บริษัท
- ค้นหาและจัดการข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย, ปรับปรุง Content ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
- ถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันภายในเวลาที่กำหนด (Brief งาน)
IT Support Officer (ด้านธุรการ) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
1
หญิง
- จัดทำเอกสารหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจ.สงขลา) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา    เขต : RO7
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำโซน
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
Network Engineer (NOC) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
0
ไม่ระบุ
3BB เปิดรับวิศวกรจบใหม่ไฟแรง 35 อัตรา!! รองรับการเติบโตของบริษัท ท่านที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตไปกับเราจะได้เรียนรู้งานในด้านการบริหารโครงข่ายทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ดีสำหรับการทำงานของคุณ

• ดูแลและเฝ้าระวัง (Monitor) โครงข่าย Network, Fiber Optic, MPLS, IP-Service
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโครวงข่าย
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
พนักงานประจำ Shop 3BB (The Mall งามวงศ์วาน, The Ma (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
- นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้ง
- ประจำบูธตามศูนย์ที่ระบุ
- ไม่กดดันยอด ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีการสอนงานให้
Programmer (Java หรือ PHP) ประจำสำนักงานใหญ่ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA, PHP web application Development, OOP Programming และ SQL
- มีความรู้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ (Oracle, MySQL, Microsoft SQL)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจ.นครสว (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำโซน
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
Programmer (ประจำจ.อยุธยา) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- พัฒนา แก้ไข และปรับปรุง Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน
- ช่วย Support ระบบของหน่วยงานต่าง ๆ

**วันเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ / 08.00 - 17.00
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำ จ.อยุธ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำโซน
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
พบทั้งหมด "49" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 3 (.0938 วินาที )