1. ??????????????????????? (???????ตำแหน่ง)
อายุ :18-35 ปี, ระดับการศึกษา :?.6 - ?????????
สาขา : ไม่ระบุ
2. Call Center (???????) ? (????????ตำแหน่ง)
อายุ :20-35 ปี, ระดับการศึกษา :??? - ?????????
สาขา : -
3. Network Engineer (Inter (1ตำแหน่ง)
อายุ :22-27 ปี, ระดับการศึกษา :????????? - ?????????
สาขา : ?????????????????????????????????
4. NOC Engineer (????????ตำแหน่ง)
อายุ :22-30 ปี, ระดับการศึกษา :????????? - ?????????
สาขา : ?????????, ???????????, ????