1. พนักงานประจำศูนย์บริการ (ไม่ระบุตำแหน่ง)
อายุ :18-35 ปี, ระดับการศึกษา :ม.6 - ปริญญาตรี
สาขา : ไม่ระบุ
2. Call Center 3BB (รายได้ (ไม่จำกัดตำแหน่ง)
อายุ :20-35 ปี, ระดับการศึกษา :ปวส - ปริญญาตรี
สาขา : -
3. Network Engineer (Inter (1ตำแหน่ง)
อายุ :22-27 ปี, ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง
4. Java Programmer (6ตำแหน่ง)
อายุ :22-28 ปี, ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์