1.Accoonting&Finance


2.Administration
3.Customer Service
4.Human Resources
5.Information Technology
6.Marketing&BD&PR
7.OTHERS
8.Sales
9.Service Personnel
10.Service&Maintenance
11.Technical
เทคนิคต่างๆ
ประสบการณ์น้อย จบใหม่ทำอย่างไรจึงมีโอกาสได้งาน
ประสบการณ์น้อย จบใหม่ทำอย่างไรจึงมีโอกาสได้งานทำ โดยมากนักศึกษาจบใหม่มักประสบกับอุปสรรคที่พบอยู่บ่อย ๆ คือ นายจ้างต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน มีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเป็นลำดับแรก ในทางกลับกัน สำหรับผู้สมัครที่เคยผ่านงานมาก่อนจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยมากก็จะประสบผลสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์มากกว่าผู้ที่ขาดประสบการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไร เมื่อต้องไปสอบแข่งขันกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อนเหล่านั้น และวิธีที่ดีที่สุดคือ ที่เราจะต้องแสดงให้ผู้สัมภาษณ์ เห็นว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เปิดกว้างสำหรับคำแนะนำ 
และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว 

2. . มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ควรศึกษาและสามารถปฎิบัติงานได้ดี 

3. ไม่มีข้อผูกมัดอยู่กับครอบครัว   จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 

4. พร้อมที่จะเดินทาง  และมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

5.. มีความกระตือรือร้น  และมีพลังในการทำงานอยู่มาก 

6. . ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี  ควรจะปรับปรุงตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ทำให้ดูว่า มีความเก่งในตัว 

7. นอกจากนี้ แล้วบุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นในตนเอง  บุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณได้รับการพิจารณา ฝึกการพูดและการนำเสนอตัวเอง ทั้งในเรื่องผลการเรียน หรือกิจกรรมต่างที่คุณมีส่วนร่วม แสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของคุณก็ตาม สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมคือการมีเจตคติที่ดีต่องาน และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กจบใหม่ ไฟยังแรง จงใช้ไฟในตัวเองให้มีประโยชน์นะจ๊ะ! 

ที่มา http://www.friendjob.com/

Job Tips
6 วิธีแก้ง่วงในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟคุณเคยง่วงนอนในที่ทำงานจนอยากจะใช้ไม้จิ้มฟันถ่างตาตัวเองหรือไม่? ถ้าหากว่าคุ..
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานการทำงานย่อมมีปัญหาทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกก็จะทำให้มีความสุขกับการทำงาน และค..
40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค..
9 วิธีเจริญสติในออฟฟิศ เพื่อตัวเอง และเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นงานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ..