1.Accoonting&Finance


2.Administration
3.Customer Service
4.Human Resources
5.Information Technology
6.Marketing&BD&PR
7.OTHERS
8.Sales
9.Service Personnel
10.Service&Maintenance
11.Technical
เทคนิคต่างๆ
ข้อควรจำและข้อพึงละเว้นในการเขียน resume


ข้อควรจำในการเขียน re'sume' 
1. เขียนอย่างตรงไปตรงมา มีแต่ความจริงและสมเหตุสมผล 
2. มองตนเองและอดีตของตนในแง่ดี เน้นที่จุดแข็ง จุดเด่น ข้อดีของคุณ 
3. ให้ข้อมูลอย่างเจาะจงรัดกุม 
4. แสดงให้เห็นว่าคุณจะทำอะไร หรือเป็นประโยชน์อย่างไรกับนายจ้าง 
5. เวลาเขียนให้นึกถึงว่าจะเขียนให้เหมาะกับงานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะ 
6. นำจุดแข็งของคุณมาระบุให้ตรงกับคุณสมบัติที่ตำแหน่งงานนั้นต้องการ 
7. เตรียมตัวให้เวลากับการเขียน re'sume' มากพอสมควร 
8. ให้ความสำคัญและพิถีพิถันกับการจัดรูปโฉมของ re'sume' พอสมควร 
9. พร้อมที่จะเขียนและแก้อีกหลายๆรอบจนเป็นที่น่าพอใจ 
10. ทำให้ re'sume' น่าสนใจดูแล้วประทับใจที่สุด 
11. ใช้กระดาษขาว เครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ดีดคุณภาพดี 
12. พิมพ์ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย ทำสำเนาได้ 
13. ใช้ตัวหนังสือขนาดหลากหลาย (พอสมควร) เน้นข้อความสำคัญ 
14. ขณะที่เรียบเรียง re'sume' ให้นึกถึงนายจ้างในอนาคตไว้เสมอ 
15. ระวัง ตัวสะกด การันต์ ไวยากรณ์ การเว้นวรรคตอน 
16. เขียนเสร็จให้ผู้มีประสบการณ์ตรวจดูเนื้อหาและรูปแบบอีกครั้ง 
17. หากมีข้อมูลใดๆที่เปลี่ยนแปลง ต้องแก้ไขใน re'sume'ทุกครั้ง 
18. อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้อ่านทวนก่อนเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง 
19. ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่าลืมวงเล็ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยด้วย 

ข้อพึงละเว้นในการเขียน re'sume' 
1. อย่าเขียนมาก เขียนยาวเยิ่นเย้อเกินไป 
2. อย่าเขียนสั้นรวบรัดเกินไป 
3. อย่าโอ้อวด อย่าโกหก(แม้แต่น้อย) 
4. อย่าเขียนกำกวม 
5. อย่าถ่อมตนหรือมองตนดีจนเกินไป 
6. อย่ามองตนในแง่ลบ 
7. อย่าให้ข้อมูลที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย 
8. อย่าระบุเงินเดือนที่ทำงานเก่า ถ้าไม่กำหนดไว้ 
9. อย่าเขียนด้วยลายมือ ถ้าไม่กำหนดไว้ 
10. อย่าใช้กระดาษสีเก่า หรือมีลวดลาย 
11. อย่าส่งสำเนา re'sume' ที่จาง เก่า อ่านยาก 
12. อย่าใช้หัวกระดาษของราชการ บริษัทที่คุณทำงานอยู่ในปัจจุบันหรืออดีต 
13. อย่าใช้หัวกระดาษสถาบันการศึกษา ยกเว้นคุณกำลังศึกษาอยู่ 
14. อย่าระบุว่าทำไมคุณจึงออกจากงานเดิม 
15. อย่าใช้คำย่อ คำศัทพ์เฉพาะมากเกินไป 
16. อย่าลืมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวิธีการติดต่ออื่นๆ 
17. อย่าใช้คำศัพท์วัยรุ่น คำตามสมัย 
18. อย่าลอกมาจากตำราทั้งหมด 
19. อย่าเขียนติดตลก 
20. อย่าเน้นคำพร่ำเพรื่อหลายแห่งเกินไป 
21. ยังไม่ต้องให้ชื่อ ที่อยู่ผู้รับรอง หรือบุคคลอ้างอิงในชั้นนี้เพียงระบุไว้ว่า มีให้ถ้าต้องการที่มา: http://www.friendjob.com/

Job Tips
6 วิธีแก้ง่วงในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟคุณเคยง่วงนอนในที่ทำงานจนอยากจะใช้ไม้จิ้มฟันถ่างตาตัวเองหรือไม่? ถ้าหากว่าคุ..
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานการทำงานย่อมมีปัญหาทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกก็จะทำให้มีความสุขกับการทำงาน และค..
40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค..
9 วิธีเจริญสติในออฟฟิศ เพื่อตัวเอง และเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นงานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ..